Demolice sklářských pecí a recyklace materiálů
Česky English

 SEBOREF s. r. o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16672

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE

  • 38110: Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
  • 231: Výroba skla a skleněných výrobků
  • 38: Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
  • 383: Úprava odpadů k dalšímu využití
  • 4120: Výstavba bytových a nebytových budov
  • 43120: Příprava staveniště
  • 46: Velkoobchod, kromě motorových vozidel
  • 49410: Silniční nákladní doprava
  • 52: Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
  • 77290: Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

 1992 - současnost

Firma Stanislav Knotek zahájila svou činnost dne 15. května 1992 jako FO, kdy byla na Živnostenském úřadě v Chebu vydána Koncesní listina č.j. 323/92 pro předmět podnikání 3720 – Podnikání v oblasti nakládání s odpady. Prvotním podnikatelským záměrem bylo využití (recyklace) žáruvzdorných vyzdívek ze sklářských pecí a využití recyklátu k výrobě nových vyzdívek. V době svého vzniku firma neměla zaměstnance, majetek ani zákazníky. V následujících letech se firma rozvíjela a vytvořila dnešních 14 stálých pracovních míst. Během své existence rozšířila společnost své aktivity i do zemí EU (Belgie, Německo, Maďarsko, Francie, Slovensko). V listopadu 2004 převzala veškerou činnost jako právní nástupce nově založená obchodní společnost SEBOREF s.r.o. s jediným společníkem Ing. Stanislavem Knotkem.

Zaměření

Společnost SEBOREF s. r. o. se sídlem a autorizovanou provozovnou k nakládání s odpady v Dolním Rychnově u Sokolova již řadu let poskytuje služby v oblasti recyklace skla (kusového, tabulového), žáruvzdorných materiálů a ostatních zejména stavebních materiálů. Hlavním podnikatelským záměrem je neustálá snaha o zlepšování kvality poskytovaných služeb a rozšiřování portfolia nabízených činností.

Hlavní specializací společnosti jsou tedy demoliční práce sklářských pecních agregátů s následnou recyklací vybouraných žáruvzdorných materiálů, zbytkového skla a ocelového šrotu.

Dokumenty a oprávnění

Společnost SEBOREF s. r. o. je právnickou osobou oprávněnou pro nakládání s odpady dle rozhodnutí  Krajského úřadu Karlovarského kraje podle ust. § 21 odst. 2 zákona č. 541-/2020 Sb. o odpadech. Na základě § 10 odst. 1 zákona o odpadech je s převzatým odpadem dále nakládáno a po splnění zákonných podmínek přestává být tento odpadem a je postoupen dalším výrobním společnostem jako vstupní surovina pro další využití.

Nakládání s odpady - *.pdf, 953 kB

Živnostenský list - *.pdf, 3 575 kB

Výpis z OR 1.4.2016 - *.pdf, 481 kB